0551-65338721
SMAJ6.0A

印刷线路板pcb环境设置


印刷线路板技术


印刷线路板股票


线路板字符印刷


印刷线路板简介


印刷线路板股票


印刷线路板制作过程 • 规格参数
 • 技术文档
 • 数据筛选
 • Marking: AG
  Vrwm(V): 6.0
  Vbr(V): 6.67~7.37
  It(mA): 10
  Vc(V): 10.3
  Ipp(A): 38.8
  Ir(μA): 800
  产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!
 • 数据手册
申请样品